Начало За нас Преподаватели доц. д-р Димитър Тенчев
доц. д-р Димитър Тенчев

доц. д-р Димитър Тенчев

Преподавател в магистърска програма "Мениджмънт за организационно съвършенство", доктор по икономика, магистър инженер по автоматизация на производството
Доцент, Зам. Ръководител на катедра Икономика и стопанско управление при ХТМУ София
Член на академичния съвет на ХТМУ София

Образование и квалификации

Магистър инженер по автоматизация
Доктор па икономика
Сертификат по Управление на пазарните ресурси The Open University, UK
Сертификат за разработване на системи по ИСО 9001
Специализации по управление на операциите, качеството, логистиката в Холандия, Дания, Шотландия, Германия, Франция, Италия

Академичен опит

Преподавател в:

 • Бакалавърски програми на ХТМУ София по Индустриален мениджмънт – курс Мениджмънт на качеството, Икономика и мениджмънт, Стопанска логистика
 • Магистърски програми на ХТМУ София по Индустриален мениджмънт и Стопанско управление – курсове Стопанска логистика, Управление на ремонтната дейност, Управление на проекти
 • Магистърски програми на НБУ-УМ по Мениджмънт и организационно съвършенство – курс Управление на производството и операциите.
 • Бакалавърски програми на НБУ по Администрация и управление – курсове Управление на материалните запаси, Управление на качеството, Бизнес планиране

Професионален опит

Треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени курсове и семинари за развитие на мениджъри и лидери, управление на операциите, маркетинг, управление на продажбите, организационно развитие, коучинг.

Организации клиенти:

 • Международни компании:, Schneider Electric, Epiq Electronic Assembly, Union Miniere Pirdop Copper,, Челопеч Майнинг АД, „EVN- България” АД, Miroglio Bulgaria EOOD, М-тел АД
 • Чужди организации: Napredak AD, Kotor, FEP Pluzene, Cherna Gora., GTZ GOPA, ,
 • Местни организации: ЕНЕМОН АД, Зебра АД, Асарел-Медет АД,, Електроразпределение Ст. Загора ЕАД, Даник ЕООД, Стройконсулт ЕООД, Плена АД, Винпром Пещера АД, Фриго ХМ ЕАД, ICN АД, Макметал Холдинг, Монтел АД, ВРЗ Карлово АД,
 • Консултантски и обучителни организации: Delaware university USA , Е- флаг ЕООД

Участие в международни проекти

 • TEMPUS IB JEP 14354 Education in European Standards for Quality Control and Management
 • CPO MTP Phare Project In-company training programme for Strategic Management (Financial, Human Resources, Quality, Marketing)
 • TEMPUS S – JEP 09300 Development of an educational course for Quality Management
 • Environmental Training Project, sponsored by the Minnesota University – USA Environmental Protection of the Yantra river basin
 • Университети Дени Дидро и Мар ла Веле, Париж Innovative training practices for the Europe of knowledge Летен университет
 • Институт за технологично обучение Серес, Гърция Внедряване на он-лайн обучението на студентите директно в компаниите
 • Университети Дени Дидро и Мар ла Веле, Париж Съвременни форми на дистанционното обучение
 • Колеж “Гленротидж” Шотландия Организиране на български център за съвършенство в работата Темпус проект
 • Университет Бокони Милано Италия Разработване на учебни материали по управление на качеството, Управление на логистиката, управлението на ремонта и поддръжката МТР Фар проект
 • Глазгоу Каледония университет Глазгоу, Шотландия Подготовка на курс по управление на логистиката Темпус проект
 • Глазгоу Каледония университет Глазгоу, Шотландия Подготовка на курс по управление на ремонта и поддръжката
 • Датски технологичен институт- Архус, Кралство Дания Специализация по управление на качеството и производителността
 • Технологичен универсистет Айндховен – Кралство Холандия, NUFFIC - Специализация по подхода Разгръщане на функцията на качеството

Области на интереси

Консултиране в управление на операциите, реинженеринг на бизнес процеси, организационно развитие, коучинг на висши ръководители, тренинги по общ мениджмънт, управленски роли, снабдяване, складово стопанство, оптимизация на транспорта, маркетинг, оптимизация на продажбите, бизнес планиране.

Хоби

Книги и музика.

Публикации

В сферата през периода 2000 – 2009 г.:

I. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И МОНОГРАФИИ

Тенчев, Д., Стопанска логистика, учебни записки Power Point , 2001.
Тенчев, Д., Управление на ремонта и поддръжката, учебни записки Power Point , 2002.
Тенчев, Д., Икономика и управление на промишленото производство, учебни записки общ курс, Power Point, 2003
Тенчев, Д., Марин Табов, Електронно упражнение (модул) Управление на материалните потоци – Логистика, 2003
Тенчев, Д., Георги Кондев, Тотална поддръжка на оборудването, издателство ТУ София, ноември, 2006 ISBN 10: 954-438-576-2

II. СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ

Тенчев, Д. Конкурентоспособност – това не е никак лесно!, “Икономика”, бр.8-9/2002 г., с. 33.
Тенчев, Д., Петя Кадийска, EPIQ Electronic Assembly – On the Way to World Class Company, Case Studies, Management Training Programme,, European Training Foundation, Torino, 2002, ISBN 954-90636-5-8, p.97
Тенчев, Д., Георги Кондев, Business excellence – следващото предизвикателство, “Икономика” бр. 3, 2004 г., с. 81.
Кондев, Г., Д. Тенчев, Мърчандайзингът – начин за повишаване на конкурентоспособността. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 39, 4, Декември 2004, 515-522 .
Кондев, Г., Д. Тенчев, Бенчмаркинг на процеса на снабдяване – още един начин за повишаване на качеството и конкурентоспособността на фирмата УНСС София, Пета международна конференция „Логистиката в променящия се свят, 12-15, септ. 2005 г., Равда


III. ДОКЛАДИ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Тенчев, Димитър, Да караме по-лесно колата на бизнеса, Научно практическа конференция, Търговище, 23 септември 2004, стр.50.
Кондев Г., Д. Тенчев, “Описателна характеристика на EFQM EXCELLENCE Model и използването му за постигане на съвършенство в работата”. Национална студентска конфедерация и Младежки алианс за устойчиво развитие в химията и металургията, София , Първа научна сесия 22. юни 2005.
Кондев. Г., Д.Тенчев., “Характеристика на EFQM Excellence Model и неговото приложение в България”, ХТМУ-гр.София, Научна конференция с международно участие по случай 60-годишнината на катедра “Неорганична химия”, 11.11.2005г.
Кондев. Г., Д. Тенчев, „Място и влияние на логистиката при прилагане на EFQM модела”, Шеста международна конференция ”Логистиката в променящия се свят (теория, практика обучение), УНСС, 12-16 септ, 2006 Равда

всички преподаватели

Нюзлетър

Всичко ново за НБУ - Училище по мениджмънт