Програма "Коучинг и менторство"

Успешните организации създават работна среда, в която хората са овластени да поемат премерен риск.

За кого е подходяща програмата

За мениджъри, при които коучингът и менторството са част от ежедневната роля. Обучението ще ви помогне също ако планирате да заемете друга позиция, свързана с развитие на хората във вашата организация или да започнете самостоятелен бизнес, свързан с коучинг и/ или менторство.

Достатъчно гъвкава, програмата е подходяща както за нови и амбициозни мениджъри, така и за колегите им от висшите управленски нива.

Предлага се в две нива: Диплома и Сертификат по коучинг и менторство.

Цел и предназначение на програмата

Програмата е разработена с фокус върху уменията, от които се нуждаете, за да осъществявате професионално дейностите, свързани с коучинг и менторство.

Структурирана е в 3 модула, които ви носят 37 кредита за ниво "Диплома" и 13 кредита за ниво "Сертификат".

Целта на първия от тях Коучинг и менторство в мениджмънта – принципи, практики и умения е да разберете ролята и приноса на коучинга и менторството и да подобрите работата си.

Вторият модул Моите способности като коуч или ментор цели да изгради у вас способността за критичен преглед на личните качества, умения и компетентност.

Третият модул Коучинг или менторство на работното място е посветен предимно на практическа работа. Тук следва да докажете, че можете да планирате дейности по коучинг и менторство, да ги извършвате и да правите съответния преглед. За ниво "Сертификат" се изискват 12 часа, за ниво "Диплома" – 100 часа и работа с по-широк кръг хора. За да постигнете напредък в развитието си, на това по-високо ниво се появява допълнителен фокус върху използването на супервизия и извършването на рефлективен преглед.

Продължителност на обучението: за ниво "Диплома" - 9 месеца; за ниво "Сертификат" - 4 месеца

Квалификация: Диплома от Institute of Leadership and Management (Вбр.), Свидетелство за професионална квалификация от Нов български университет

Технология на обучение (основни характеристики): Програма Коучинг и менторство се основава на богат спектър от съвременни образователни технологии, съчетаващи подпомагано (смесено) дистанционно обучение и т.нар. насочвано саморазвитие (self-directed development). Фокусът е върху активността на човека, който се обучава, върху ученето, а не върху обучаването.

Основният акцент е върху развиване на компетентност – силна ориентация към практиката, текущото оценяване и обратната връзка, проблемно ориентираните и логически свързани модули, гъвкавите сесии и разрешаването на мултидисциплинарни проблеми, чиято цел е постигането на лична и екипна ефективност; курсовите консултанти са предимно фасилитатори и съветници.

Ключов подход в технологията на обучение по програма Коучинг и менторство са групите за учене чрез действие (action learning sets), които работят по специфична методология. Те се отличават със следните характеристики:

  • инструмент за ускорено учене, който може да бъде приложен към разрешаването на всякакви проблеми и предизвикателства (професионални и житейски);
  • редовни срещи на участниците, за да търсят решения на реални проблеми и да приемат съответния план за действие;
  • предприемането на действие е от критично значение – водещ е принципът, че истинско учене има само там, където се прави нещо и после се извършва рефлексия върху резултата.

Доц. д-р Елмира Банчева за предимствата на обучението по коучинг и менторство в Училище по мениджмънт (интервю):

ЗАЩО ПРОГРАМАТА ПО КОУЧИНГ И МЕНТОРСТВО НА УМ-НБУ Е ПО-РАЗЛИЧНА? ИЛИ ЗА КОУЧИНГА И ЯБЪЛКИТЕ

Усилията ни са свързани с това участниците да развиват нови умения, ново самосъзнание и самочувствие, а не нови начини за правене на нещата.

Трудно е да се сравняват различни програми или обучители, така както е трудно да се сравняват, да речем, един сорт с друг сорт ябълки. Всички [ябълки] са свежи на вкус и полезни за здравето. Трудна работа, но не и невъзможна.

През последните години коучингът на работното място привлича вниманието на все повече изследователи и резултатите от техните проучвания очертават следните съществени тенденции:

Първо, засилен интерес към трениране на вътрешни коучове – предимно мениджъри, които да използват коучинг и менторски стил в своята работа;

Второ, акредитиране на подобни програми от водещи международни институции;

Трето, екипите в организациите масово се ориентират към коучинг.

Що се отнася до съдържанието на съответните програми, се забелязва следното:

  • засилване на академичността, но с фокус върху бизнеса;
  • повишена чувствителност към психологическите аспекти на коучинг процеса;
  • системност и насоченост към потребностите на конкретния субект;
  • фокус върху рефлексивното учене и резултатите;
  • практическа насоченост.

Логичен е въпросът: Защо през последните години мениджърите са все повече насърчавани да развиват не само лидерското си начало, но и стила, свързан с коучинга и менторството?

Обучение по коучинг и менторство в Училище по мениджмънт с акредитацията на Institute of Leadership and Management: ползи

Несъмнено изграждането на вътрешен капацитет на организациите, разбиран като разгръщане на техния човешки потенциал, е най-ефективният и ефикасен начин за генериране на конкурентност, респ. проспериране на компаниите. В този смисъл програмата на Училище по мениджмънт по коучинг и менторство задоволява не само индивидуални потребности, но и конкретни корпоративни интереси.

И още един дълбок резерв крие програмата „Коучинг и менторство“: когато в рамките на дадена компания по нея се обучава критична маса служители, тя на практика се превръща във вътрешнофирмено обучение (in-house training) за управление на таланти. Сами преценете какво означава това днес, когато за да успее организацията, трябва да разполага с таланти не само на няколко ключови мениджърски позиции, но и за всяка конкретна роля в организацията.

В краткосрочен план обучението в програмата ще повлияе положително върху всекидневната работа на мениджърите, ръководителите на екипи, супервайзорите, ейчар специалистите и т.н., помагайки им да изграждат партньорства, да овластяват другите, и разбира се, да делегират повече. Да си припомним, че коучингът възниква като практическо умение, от което мениджърите се нуждаят, за да постигнат високи резултати в организацията.

Знайно е, че най-добрите коучове помагат на хората да отключат скрития си потенциал, независимо дали става дума за работното място или по време на игра. Това е много различно от класическите взаимоотношения шеф – подчинен от времената на Индустриалната ера, където мениджърът е най-добрият, експертът, учителят, а служителят – ученик. Тук ползите – подобряване на комуникацията, на мотивацията, възможности за разрешаване на конфликтите – са пряко свързани с личностното развитие.

Подобно на други водещи програми (Henley Business School, Scheffield Hallam University), програмата на УМ-НБУ и Institute of Leadership and Management има и психологически конотации по отношение на съдържание и подход. Това не означава, че мениджърите трябва да бъдат професионални психолози, но следва да имат усет и чувствителност за хората и живота на организацията.

Бизнес фокус: програмата може да допринесе за добавената стойност на бизнеса в компанията. Така например обучението и тренингът по коучинг на хора от тази компания могат да се превърнат в средство, което подкрепя управлението на изпълнението или конкретна инициатива за промяна.

Програмата „Коучинг и менторство“ на Училище по мениджмънт се стреми към полезния за пазара баланс между академичност и практичност, като залага на наблюдението, супервизирането, оценяването и самоценяването. Усилията ни са свързани с това участниците да развиват нови умения, ново самосъзнание и самочувствие, а не нови начини за правене на нещата. Това неизбежно изисква известна трансформация в мисленето и чувствителността спрямо другите.

Накрая ще се върна към метафората с ябълките. Програмата е призната от британския Institute of Leadership and Management, стара институция с богат опит, която от десетилетия „селектира“ подобни успешни [обучителни] продукти, удовлетворяващи вкуса на критичните клиенти от Великобритания и „стара“ Европа. Зад тази рекламна формула стои признанието, че програмите „Коучинг и менторство” и „Лидерство и мениджмънт”, които Училището по мениджмънт ще предлага от м. ноември, осигуряват по-дълбоки и трайни резултати от резултатите, които могат да се постигнат чрез епизодични тренингови решения или сглобени от стандартни модули програми.

Хората, които се доверят на нашия дългогодишен опит и на репутациата на ILM, не просто ще се учат на нещо. Която и програма да изберат, ще им помагаме да станат още по-добри в това, което правят като ръководители.

 

 

За повече информация търсете:

Елена Михайлова
Елена Михайлова

Директор на програма "Коучинг и менторство"
София 1125, бул. "Г. М. Димитров" 52а, стая 518
тел/факс: 02/873 50 27
e-mail: emihailova@nbu.bg

 

 

Лидерство и мениджмънт, Коучинг и менторство

Нюзлетър

Всичко ново за НБУ - Училище по мениджмънт