Професионална квалификация

При успешно завършване на цялата програма получавате:

  • Диплома от Institute of Leadership and Management (Вбр.)
  • Свидетелство за професионална квалификация от Нов български университет
  • Сертификат от Institute of Leadership and Management (Вбр.)
  • Удостоверение за професионална квалификация от Нов български университет

 

 

За повече информация търсете:

Елена Михайлова
Елена Михайлова

Директор на програма "Коучинг и менторство"
София 1125, бул. "Г. М. Димитров" 52а, стая 518
тел/факс: 02/873 50 27
e-mail: emihailova@nbu.bg

 

 

Лидерство и мениджмънт, Коучинг и менторство

Нюзлетър

Всичко ново за НБУ - Училище по мениджмънт