Актуално

Ново: Програма ЕТНОБОТАНИКА/ АГРОБИОЛОГИЯ

Програма

Стартиращи курсове в ЦППО на НБУ

София, ул. Княз Борис І №99 /зад Съдебната палата/

Чужди езици 
Дневни, вечерни, съботно-неделни, интензивни курсове

ГРАФИК
NBU_CPPO_Continuing_2017

Подготвителни курсове – изпити за международни сертификати

Квалификационна програма „Учител по …“

Повече programa Uchitel po..

и „Учител по чужд език“

Продължава записване за: Психология на криминалното поведение, Разработване и управление на проекти, Съдебно-психологични експертизи;
Арт терапия  и др.

Информация:
тел. 02 980 22 10