Актуално

София, ул. Княз Борис І №99 /зад Съдебната палата/

Чужди езици 

Дневни, вечерни, съботно-неделни, интензивни курсове

Брошура
NBU_CPPO_Languages_2018

Квалификационна програма „Учител по …“

Повече programa Uchitel po..

и „Учител по чужд език“

Продължава записване за: Психология на криминалното поведение, Разработване и управление на проекти, Съдебно-психологични експертизи; Етноботаника
Арт терапия  и др.

Информация:
тел. 02 980 22 10